BH RuZZland

Russian PROSAIC!

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Venemaa ja nn keskklass

E-kiri Print PDF
(0 hindajat, keskm. hinne 0 (maks.5))
Ajal kui nõukogude impeeriumis oli kollaps ja võimule polnud veel kerkinud putinlik režiim oma salakavalusega, lootis terve läänemaailm, et venemaast saab peagi normaalne õhtumaade kultuuri osake, kes võtab omaks ja kinnistab endasse sealse e. õhtumaise äri-, käitumis-, ja muud tavad, kombed ning arusaamad.
Sestap hakati venemaad abistama, poputama ja pigistati võimalikult palju kinni silmad jamade pärast, mida see riik vaikselt ikka ja jälle korda saatis. Kasvuraskused juu ... .

Roosades prillides lääne poliittehnoloogid kargasid rõõmust iga pisikese positiivse sõnumi peale, mis venemaalt tuli, nägemata samas seda ideoloogilist suundumust ja sisemaist kasvatust, mida venemaal endiselt jätkati ja mis Putini võimuletõusuga uue hinguse sai.

Putinismi periood algas aktiivselt identiteediotsingutega, kus püüti sobitada sobimatut kujundlikus ning esteetilises mõttes, olgu selleks siis tsaari vapp ja stalinlik hümn või analoogselt muud erinevad sümbolid ja sündmused venemaa poolt hävitatud ja tapetud riigist (monarhia aegsest Venemaast) ning venemaa enda lühikesest ajaloost (1917 - ...).
Sümbioosiotsingud küll viisakat vilja ei kandnud, kuid otsinguperiood oli selles mõttes viljakas, et näitas ära need kangid, mis vene inimese zombistab ehk, milliseid tegureid saab kaasata venemaa muutmisel taas vallutushimuliseks kurjuse impeeriumiks nii, et terve venemaa elanikkond sellega kaasa tuleb. Ilma see poleks ju võimalik.

Selgus, et kasutada tuleb ära venemaalase armastust, soovi ja usku heasse tsaari (paha tsaar tapetakse), venemaa relvade ja sõduri võitmatusse (kõik venemaa sõjad, eelkõige küll II Maailmasõda, sõdurid ja sümbolid, ka need mis omavahel kokku ei sobitu) ning venemaasse kui deržaavasse.

Kõik nimetatud pudru ja kapsad erinevatest perioodidest, loogilistest ning ebaloogilistest seostest tuleb kokku siduda nõukogude ajal hästi sisse juurdunud poliittehnoloogiliste meetodite abil, mille juured istuvad sügaval sotsialismi (ka natsionaalsotsialismi) ideoloogilistes õpetustes, kus massiliselt kasutatakse pooltõdesid, sõnade ja mõistete väänamist ning loosunglikke üleskutseid vabadusele, maailmarahule, sõprusele, võrdsusele, vendlusele ... kuigi sisu ja sellega kaasnev tegevus on risti vastupidine.

Topeltmoraali vahus ja puna-pruunis mullas kasvatatud venemaalane on tänase päeva seisuga oma vaimus "koju jõudnud", sest kõik inimesed - nii noored, keskealised kui vanad vaatavad oma vaimsete ihade ja vana tunnete äratundmise rõõmus rahuloluga valitsejate poole ning kinnitavad nõustumist kõiges, mida nende Suur Juht ette võtab.

Kõik see puudutab isegi varanduslikku keskklassi - venemaa mõistes muidugi.

Ajakirjas "OGONJOK" kirjeldatakse viimast sotsioloogilist uurimust venemaalt, kus vaatluse all oli sealne keskklass ja kus jõuti tõdemusele, et: "... venemaa keskklass pole üldse see, mida temast mõeldi. Ja temaga seotud lootused ühiskondlikuks progressiks pole enamat kui müüt. Meie [venemaa - BHR] keskklass pole üldsegi vaba, nagu läänemaailmas, vaid riiklik. Ja oma väärtushinnangutelt on ta sügavalt sovjetlik. Ta on võimule lojaalne, hääletab õieti ja ei huvitu muutustest vaid soovib stabiilsust.

Rääkides muutuste mittesoovimisest ja stabiilsusest, siis kui läänemaailmas, kus on juurdunud inimvabadused, arusaamised õiglusest ja inimese kohast ühiskonnas, siis võib konservatiivsus olla asjakohane ning võitlus toimub vaid uute radikaalsete ja ebatavaliste muudatuste lahinguväljal (näiteks homoabielud), siis nõukogulik konservatism, mis venemaalase hinges valitseb on keskaega küündiv ja ilmselgelt soodustab riigi kui absoluutse monarhiaga riigikorra arengut.

Venemaal on viimasel ajal tarvitusele võetud mõiste "ajalooliste vigade parandamine", mis on justkui uus õigustus misiganes elukorralduse muutmiseks. Seda suhetes nii naabritega (rahvusvahelise õiguse vallas) kui ka sisemaiselt. Kui putinistlikus režiimis on mingil kohalikul omavalitsusel (näiteks Peterburis) minema pühkida hunnik maju, siis tuvastatakse kõigepealt tšinovnikute poolt, et nende püstitamisega pandi toime "ajalooline viga" linnapildis ning see annab kindla õigustuse vajadusel ka seadusest mööda minna.

Sama ka välispoliitikas, kus selline "ajalooliste vigade parandamine" annab vabandava ja "täiesti legaliseeritud õigustuse" misiganes tegusid toime panna - rahvusvaheline õigus, kokkulepped ja muu läänemaailma "pahn" siis ei kehti. Või kui täpsem olla, siis see "pahn" hakkab küll kehtima, kuid alles peale seda kui "ajalooline viga" on parandatud.

Nii teatas Putin kord süüdimatult, et Talvesõda Soome vastu oli vaid "ajaloolise vea parandamine" (mitte naabrite vastu suunatud moraalse- ja rahvusvahelise õiguse rikkumine). Ka Krimmi jõuga Ukrainalt amputeerimine oli tegelikkuses vaid "ajaloolise vea parandamine", ei enamat. Nüüd aga on taas vaja hakata järgima rahvusvahelist õigust.

Putinismi ajal tugevas sovjetlikus ideoloogilises supis kasvatataud vene rahvas on eeltooduga laias laastus nõus, mida kinnitavad kõik viimased sotsioloogilised uuringud. Täna toetab venemaal putinlikku ekspansionismi ning sisemaist diktaati tervelt 83 % elanikest. See on muljetavaldav.

Tulles nüüd tagasi veelkord OGONJOK poolt avaldatud materjalidele venemaa keskklassi kohta tuleb veelkord rõhutada olukorda - venemaa keskklass ei ole teps see, mida mõtleb sinisilmne lääne poliitik. Venemaa keskklass tugineb puhtalt nõukogulikele väärtustele, mis tähendab selget läänemaailma vastasust ja vihavaenu läänemaailma väärtuste suhtes. Venemaal pole keskklass mitte niivõrd materjaalne kui pigem sotsiaalne fenomen.

Sellise riigitruu keskklassi kasvamise eripäraks on muidugi ka venemaa majandusmudel, mille poole muuhulgas pürgib ka Euroliit ja Eesti Vabariik - bürokraatia ja sellest tingitud suur ametnike arv. Niisiis viidatud uurimuses märgitakse, et venemaa keskklassi lõviosa ja tuumiku moodustavad riigiametnikud. Venemaal ei ole ettevõtlus populaarne ning "robinhuudlus" on venemaalasele verega sisse kasvatatud viimase 90 aasta jooksul. Teisalt aga ka Aasia kultuuri mõjutused, isegi eluga kaasnev ning mõistetav korruptsioon nõuab riigiametnikke ja kultiveerib venemaa keskklassi kasvu. Sestap ka keskklassi modoustamise alus peitub riigiametnikes.

Viidatud oht Eestile ja Euroliidule tuleneb aga sellest, et suures vaimustuses uue sotsiaalse (võib vabalt lugeda ka kui sotsialistliku) ühiskonnamudeli ülesehitamine toitub samuti eelkõige riigiametnike kasvus ja bürokraatia süvendamises, mis lõppkokkuvõttes võtab motivatsiooni ära ja "tapab" tegelikud tulutootjad/maksuraha loojad - kesk- ja väike-ettevõtjad.

On millele mõelda.

Anar Rand
BHR


Kliki ka nendele artiklitele:
* Eesti, vene ja eestivenelased
... üldist rahulolematust suurendavad faktorid nagu keskklassi hääbumine, vaesuse suurenemine, bürokraatia vohamine, riigi juhtimine "roosa manna poliitika" rööbastel (a la me oleme rikkad ja head, veel rikkamaks ...
* Mõtlemapanev moeasi: Che sümbol popkultuuris
...  Guevara sündis 1928. aastal Argentinas keskklassi perekonnas. 1953. aastal lõpetas ta arstiteaduse õpingud ning reisis Ladina-Ameerikas ringi. Pärast oma rännakuid jõudis ta järeldusele, et ainus viis ...
* Davosis esitleti täna Venemaa kolme negatiivset arengustsenaariumit
... korral jääb naftahind kõrgeks, kuid valitsus ei söanda institutsionaalseid reforme läbi viia. Sellise arengu korral peavad muutused tulem altpoolt, rikastuvast keskklassist, kellel ei jätku raha enda õnnelikuna ...
* Heaoluriigi minevikust ja tulevikust
...  Suured ühiskondlikud muutused tekitasid ebakindlust ja poliitilist rahulolematust aga ka keskklassis ning 1848. aastal kulmineerus kogu see kuhjunud pinge "rahvaste kevadega", mille üheks ajalooliseks ...

Kommentaare (0)

Lisa oma kommentaar


busy
 
Nimekirjad

Rahvusliku mõttelaadi toetuseks

BHR on tänulik toetuse eest!

Summa: 

Head BHR austajad!

Meie leht sattus pahade inimeste rünnaku alla, mis sundis tegema korrektiive lehe toimimises.
Seetõttu on alates detsembrist 2014. a. BH RuZZland kolinud uuele aadresile:
http://BHRuZZland.balanss.ee


Vanal (käesoleval) aadressile jääb arhiiv, mille kaudu pääseb ligi varasematele materjalidele (artiklid, kirjutised aastatest 2007 - 2014). Uuel ülalnimetatud aadressil asub aga leht uues kuues ja loodetavasti mitte halvem, kui oli vana.

Oleme jälle koos ning alati teadlikud idanaabri kurjusest.

BHR meeskond

AutoTranslation

English Chinese (Traditional) Finnish French German Russian Swedish Latvian Lithuanian Ukrainian Estonian
EI piirilepingule

BHR Cinema

Viimati lisandunud videofail


Kasakate palve