BH RuZZland

Russian PROSAIC!

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Venemaa keelas juhuslikult ära oma riigilipu?

E-kiri Print PDF
(1 hinnang, keskm. hinne 5.00 (maks.5))
Valgevene portaalis B24.org viidatakse poliitilisele kurioosumile, mis leidis aset venemaal. Viide tipneb väitega, et vene riik pani juhuslikult seadusega keelu alla oma enda riigilipu.

Portaal viitab vene riigiduumas (parlamendis) teise lugemise läbinud seadusele, milline näeb ette keelud ja vastutuse nn fašistlike organisatsioonide atribuutika avaliku demonstreerimise eest.

Kuivõrd uusvene poliitkeeles mõistetakse sõna "fašism" all ka natsionaalsotsialiste, siis käsitleb seadus atribuutide keelamist, mida kasutasid eelkõige saksa natsionaalsotsialistid kui ka ilmselt itaalia fašistid. Samuti pandi keelu alla nende subjektide, organisatsioonide ja liikumiste sümboolika, kes tegid venemaa arvates koostööd "fašistliku" režiimiga.

Kummatigi sattus seetõttu keelu alla ka ROA e. kindral Vlassovi poolt juhitud "Vene Vabastusarmee", kes sõdis Saksa natsionaalsotsialistliku riigi sõjalise üldjuhtimise all kommunistliku venemaa vastu, koos oma sümbolitega.

Teatavasti on venemaa viimase paarikümne aasta jooksul elanud läbi sügava eneseotsingute perioodi, kus olulisel kohal oli paljude vene rahvale armsate sümbolite taaskasutuselevõtt.

Viidatud identiteediotsingute käigus võttis vene riik riigilipuna kasutusele panslavistliku liikumise hiigelpäevadest pärineva vene rahvusliku trikoloori - valge-sini-punane.

Samuti hakati kasutama paljusid tsaariajast pärinevaid sümboleid ning eelmise riigi ajast pärit plagusid.
Nii näiteks hakati vene mereväes taaskasutama vene eelmise riigi ajast pärinevat mereväe lippu - 1720 - 1918. aastani kasutusel olnud impeeriumi laevastiku tunnist e. Andrei plagu.

Siit aga saabki alguse kogu asja koomilisus.

ROA - Vene Vabastusarmee - võitlus rahvusliku vabastamise eest, rahvuslipu all ja Andrei sümbolitega käistel

Andrei lippu kasutasid aktiivselt oma põhiliste sümbolite seas praeguse venemaa vastu võidelnud "Venemaa Rahva Vabastuskomitee", millise eesmärgiks oli stalinistliku režiimi kukutamine ehk võitlus tänase vene riigi vastu.
Nende põhieesmärgiks oli uue venemaa ülesehitamine ühtses Euroopas. Ühtse Euroopa pidi looma muidugi hitlerlik Saksamaa. Selles tehti koostööd saksa natsionaalsotsialistliku valitsuse ja hitlerliku sõjamasinaga.

Komitee juhiks ja selle relvajõudude ülemjuhatajaks oli endine nõukogude armee kindral - Andrei Vlassov, kelle armee (u. 120 - 130 tuhat tääki) mundril ilutses identifikatsiooni sümbolina kilbimärk Andrei plagu näol. Armee ise aga kasutas mundril teiste elementide juures rahvustunnusena ning lahingulipuna tänast vene riigilippu e. vene rahvuslikku trikoloori.

Seega, kui nimetatud seadus peaks tõepoolest kehtima hakkama planeeritud kujul, on tegemist üpris kummalise olukorraga. Siis peaks ju küsima, et kas vene riigilipu ja Andrei plagu kasutamine läheb sama seaduse alla või on tegemist siinjuures erandiga?
Küsimusi tekitab ka tänase venemaa ideoloogilise võitluse teine nurgakivi - georgi lint.

Seos Georgi aumärkidega

Paljudel ROA võitlejatel olid autasudena kasutusel varasemalt neile annetatud medalid-ordenid, kus harva ei puudunud tõelised Georgi tunnustused, millise igapäevaseks mundrimärgiks oli Georgi lint ning sellega seotud au-tunnused. Georgi tunnusmärkide kõrvale riputati ka natsionaalsotsialistliku saksamaa sõjalised autasud. Siinjuures kasutati Georgi linti analoogselt Saksa raudristi tunnuslindiga nööpaugus. Kas peaks seadma ka Georgi tunnused keelu alla?

Teatavasti uus vene riik, eesotsas kommunistliku parteiga, keelas peale riigi sündi (1917.) Georgi lindi ja -ordeni, mis oli sügavalt kristliku ja isamaalise sisuga, kasutamise ja selle autasu kavalerid/avalikud kandjad sattusid repressioonide alla või hukati. Põhjuseks asjaolu, et seda seostati hävitatud eelmise riigi (tsaaririigi) sümboolikaga, eelkõige ustavusega kukutatud tsaarile ja hävitatud eelmisele riigile.

Kuid raskeid olusid arvestavalt ning soovis rahva vaim mobiliseerimida võitlusse välisvaenlasega II Maailmasõja ajal (1939 - 1945), taastas uus vene riik Georgi ordeniga sarnase autasu 1943. aastal, luues "Kuulsuse ordeni". Sarnasus seisnes ordeni tunnusvärvides ja lindis.

Peale Nõukogude Liidu kollapsit algasid venemaal aastaid kestnud identiteediotsingud, mille käigus paljusid rahva poolt armastatud kuid varasemate valitsuste tahtel keelu all olnud nimed/sümbolid leidsid uuesti oma loomuliku koha.

Muu hulgas taastati ka eelmise riigi St. Georgi ordeni sarnane "georgi orden" (aastal 2000) venemaa kõrgeima sõjalise autasuna ning "georgi rist" (1992. aastal).

2008. aastal otsustas venemaa georgi autasude juures kasutatavat värvikombinatsiooni rakendada poliitilise võitluse vankri ette, osana ideoloogilises sõjas. Selle nimel alustas ta nn "georgi lindi kampaaniat", mida alates 2008. aastast regulaarselt viiakse läbi nii venemaal kui venemaa arvates tema mõjusfääridesse kuuluvates riikides, sealhulgas Eestis.

Tänu viimasele aktsioonile on georgi lindist saanud kohatine iga-aastane naerunumber ja tema väärtus nagu ka "pühadus" on trastiliselt devalveerunud. Siinjuures on huvitavaks seoseks see, et mida rohkem sellele kujundile on vaenlasi, seda rohkem püüavad sellele apelleerida rašistlikult meelestatud jõud ning vene šovinismi ning -tagurliku imperialismipoliitika andunud pooldajad.

Paul Puustusmaa

Kliki ka nendele artiklitele:
* Venemaa pumpab täiendavaid miljardeid propagandatööstusse
... riik on viimased kakskümmend aastat võbisenud identiteediotsingute kriisis, mis on hõlmatud nii disaini- kui vaimuelementide tuunimisega. Põhjus on väga lihtne - varsti saja aastaseks saav ...
* Vene armee uus vana sümbol
Terve vene riik on viimased kakskümmend aastat võbisenud identiteediotsingute kriisis, mis on hõlmatud nii disaini- kui vaimuelementide tuunimisega. Põhjus on väga lihtne - varsti saja aastaseks saav ...
* Putin: Venemaa jääb alati hoidma püha tõde võidu kohta Suures Isamaasõjas
...  Tõeline Georgi lint oli vene monarhia poolt antav ja poliitiliselt vene kodusõjas ka vene valgete jõudude sümbolina kasutatav. ...
* Venemaa on asunud Kesk-Aasias Georgi linte jagama
... dekoreeritud ja röövlimaskidega nägus varjavad noorukid, et nad kohe ei mõista, miks sõjavägi tulistama hakkas. Nad tahtsid vaid rääkida sõduritega, need ...

Kommentaare (0)

Lisa oma kommentaar


busy
 
Maaomanik

Rahvusliku mõttelaadi toetuseks

BHR on tänulik toetuse eest!

Summa: 

Head BHR austajad!

Meie leht sattus pahade inimeste rünnaku alla, mis sundis tegema korrektiive lehe toimimises.
Seetõttu on alates detsembrist 2014. a. BH RuZZland kolinud uuele aadresile:
http://BHRuZZland.balanss.ee


Vanal (käesoleval) aadressile jääb arhiiv, mille kaudu pääseb ligi varasematele materjalidele (artiklid, kirjutised aastatest 2007 - 2014). Uuel ülalnimetatud aadressil asub aga leht uues kuues ja loodetavasti mitte halvem, kui oli vana.

Oleme jälle koos ning alati teadlikud idanaabri kurjusest.

BHR meeskond

AutoTranslation

English Chinese (Traditional) Finnish French German Russian Swedish Latvian Lithuanian Ukrainian Estonian
wiki tänubanner

BHR Cinema

Viimati lisandunud videofail


Kasakate palve