BH RuZZland

Russian PROSAIC!

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Internetilingid
Web LinksEt siin saidil asuv informatsioon puudutab tihti maailmavaadete ühte poolt, siis on kasulik ja õiglane vikerkaarevärvide lisamiseks avaldada ka erinevate poliitiliste liikumiste arvamusi. Ja kuidas sa seda ikka paremini teed kui mitte viidetega vastavate institutsioonide kodulehtedele, kust siis iga asjast huvitatu saaks ammutada endale infot, mis talle parasjagu meeldib ja/või sobib.
Näita # 
# WeebiLink Klikkimisi
1 Eesti Demokraatlik Partei
Demokraadid – Eesti Demokraatlik Partei on seisukohal, et demokraatlikud valimised kujutavad endast ka meediaväljaannetele põhjalikku testi üldtunnustatud demokraatlike põhimõtete järgimises ja demokraatiale omastest protseduuridest kinnipidamisel. ...

Tallinnas, 02.06.2004.a

Jaan Laas
EDP esimees
289
2 Eesti Iseseisvuspartei
...Kõik parteid ei ole seega mitte ühesugused, kõikidest teistest Eesti parteidest erineme paljuski. Esmajoones mõistagi selle poolest, et kaitseme Eesti iseseisvust ja seisame vastu Eesti liitmisele Euroopa Liiduga...

Eesti Iseseisvuspartei juhatus
01.05.2002.a.
Haapsalu, Tallinna mnt 39
1159
3 Eesti Keskerakond
... Teame, et üleminekuga plaanimajanduselt turumajanduslikele suhetele kaasneb vältimatult elanikkonna sotsiaalne ja varanduslik kihistumine. Selles protsessis esindame Eestis kujuneva keskklassi huve...
287
4 Eesti Kristlikud Demokraadid
EKD on parem-konservatiivne erakond, mis seisab kristlike väärtuste eest ühiskonnas. Erakond toetab üksikisikute initsiatiivi, kuna motiveeritud isikud on ühiskonna edu aluseks. Riik peab tagama inimestele võrdsed võimalused. Riigi liigne sekkumine vähendab kodanike algatusvõimet ja initsiatiivi. Toetame subsidiaarsuse printsiipi. Perekond on kõige esimene ja kõige olulisem ühiskonna struktuuri osa...
361
5 Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
24. märtsil peeti Põltsamaa kultuurikeskuses Eestimaa Rahvaliidu kongress, kus otsustati panna leivad ühte kappi Eesti Rahvusliku liikumisega.

Sündinud kooslus hakkab edasi liikuma uue nime all ning RL ja ERL ühinemisest sündis uuenenud konservatiivne rahvuslik erakond - Eesti Konservatiivne Rahvaerakond - EKRE
1281
6 Eestimaa Rohelised
Erakond Eestimaa Rohelised lähtub oma tegevuses teadmisest, et inimmõju looduskeskkonnale peab jääma mõistlikesse piiridesse, inimkond on looduse osa ning jätkusuutlik ühiskond on mõeldav vaid sobilikes keskkonnaoludes. Peame pühaks igaühe õigust puhtale õhule ja veele ning loeme lubamatuks keskkonnareostamise õigustamist majanduslikest kaalutlustest lähtuvalt. ...

/väljavõte ER Programmist/
410
7 Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
?Netiaadress viitab täheühendiga "ESDTP" partei SSOR'i (Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon) ajal ja hiljemgi kasutusel olnud terroristliku sisuga punapartei nimele - Eesti Sotsiaaldemokraatlik Töölispartei?

... Vasakpartei on seisukohal, et ühiskonnaelu korraldamise vasakpoolne alternatiiv vastab eeskätt palgasaajate huvidele, nende huvidele, kes elavad omaenda tööst, olgu see töö siis kehaline või vaimne. Neis inimestes näeb Eesti Vasakpartei oma sotsiaalset baasi, kelle otsestes huvides oleks pööre sotsiaalselt õiglase ja loodushoidliku ühiskonna poole. Vasakalternatiiv on toeks neile, kes on jäänud kapitalismi arengu hammasrataste vahele, keda parempoolne sotsiaalpoliitika on paisanud ühiskonna riskirühmadesse...

/Programmist, Vastu võetud EDTP V kongressil 30. novembril 1996.a.
Muudetud ESDTP VII kongressil 22. augustil 1998.a./
606
8 IRL
...Isamaa ja Res Publica Liit on konservatiivne erakond. Maailma poliitmaastikul on konservatiivid sellised inimesed, kelle jaoks vabadus on tähtsaim väärtus, ent kes samas usuvad, et vabadus tähendab enamat kui vabadust raha teenida. Erinevalt liberaalidest, kelle jaoks raha on ainus väärtus, peame meie tähtsaks ühiskonna sidusust, kultuuri, traditsioone. Ning erinevalt kõigist vasakpoolsetest peame vabadust tähtsamaks kui võrdsust...
324
9 Konstitutsioonierakond
... Me oleme INTERNATSIONALISTID selle sõna kõige laiemas tähenduses.

Põhialused, millest me oma tegevuses lähtume, on:
Õiglus. Võrdõiguslikkus. Seaduslikkus...
812
10 Noored Konservatiivid
... Noored Konservatiivid ei ole koht, kus noored peavad kuulama igavat loengut poliitilistest teemadest, vaid ühendus, kus arutatakse päevakajaliste teemade üle koos oma valdkonna spetsialistidega. Avatud diskusioonid ja erinevate ideede analüüs on meie peamisteks töövahenditeks. Et tunda ühise noorte perena, osaleme aktiivselt üritustel ja korraldame ühenduse siseseid ettevõtmisi...
409
11 Reformierakond
Eesti Reformierakond kannab erinevalt enamikust Eestimaa parteidest kindlat, ajalooliselt väljakujunenud ja poliitiliselt selget ideoloogiat. Erakonna ideeline ja poliitiline alus – liberaalne demokraatia – on umbes paari sajandi vanune.

Esikohal on inimese vabadus

Reformierakonna eelkäijaks oli Eesti Liberaal-Demokraatlik Partei, millest 13. novembril 1994. aastal arenes koostöös uute liberaalide algatusrühmaga Eesti Reformierakond. Mõiste “liberalism” pärineb sõnast “vaba” (ladina keeles – ’liber’). Vabadusest lähtub ka Reformierakonna ideoloogia. Täpsemalt inimese vabaduse ülimuslikkusest mis tahes sotsiaalsete institutsioonide ja eeskätt riigi suhtes...
311
12 Sotsiaaldemokraatlik erakond
... Sotsiaaldemokraadid näevad Eesti riiki meie rahva koduna. Kodus ei ole kodutuid ja tõrjutuid, pole võitjaid ja kaotajaid. Kodus on igaüks väärtuslik, koduelust saavad kõik võrdväärselt osa. Kodus on tagatud jõukohane töö kõigile, kes jaksavad ja oskavad. Kodus hoolitakse neist, kes ei jaksa. Kodus õpetatakse neid, kes ei oska.

Sotsiaaldemokraatide väärtused on võrdsus, õiglus, solidaarsus ja töö väärtustamisele tuginev majandusmudel...
378
13 Vabariiklik Partei
Kolm üldist põhimõtet:

1. Euroskeptitsism
2. Rahvuslus
3. Parempoolsus ...
304
14 Vene Erakond Eestis
Русская партия Эстонии является политическим национально-демократическим органом русского населения Эстонии...
284
15 VABADUSPARTEI – PÕLLUMEESTE KOGU
Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu loeb ennast 5. oktoobril 1921 asutatud ja K. Pätsi, J. Uluotsa, O. Tiefi jt poolt juhitud Põllumeeste Kogu ning nõukogude okupatsioonivõimu poolt vägivaldselt likvideeritud samanimelise erakonna õigusjärglaseks.

Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu on eestluse aateid kandev erakond, mille eesmärk on Eesti Vabariigi arendamine ja hoidmine järjepidevusel põhineva rahvusriigina.

Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu toetab eraomandit ja isiklikku algatust ning taotleb sotsiaalse turumajandusega õigusriiki, mis on rajatud õiglusele, vabadusele ja seadustele, peab au sees isiklikku vastutust, poliitilist väärikust ja solidaarsustunnet, austab kodanikuõigusi ning tagab eestlaste kui põhirahvuse edasikestmise.
794
teenetemärkidest

Rahvusliku mõttelaadi toetuseks

BHR on tänulik toetuse eest!

Summa: 

Head BHR austajad!

Meie leht sattus pahade inimeste rünnaku alla, mis sundis tegema korrektiive lehe toimimises.
Seetõttu on alates detsembrist 2014. a. BH RuZZland kolinud uuele aadresile:
http://BHRuZZland.balanss.ee


Vanal (käesoleval) aadressile jääb arhiiv, mille kaudu pääseb ligi varasematele materjalidele (artiklid, kirjutised aastatest 2007 - 2014). Uuel ülalnimetatud aadressil asub aga leht uues kuues ja loodetavasti mitte halvem, kui oli vana.

Oleme jälle koos ning alati teadlikud idanaabri kurjusest.

BHR meeskond

AutoTranslation

English Chinese (Traditional) Finnish French German Russian Swedish Latvian Lithuanian Ukrainian Estonian
wiki tänubanner

BHR Cinema

Viimati lisandunud videofail


Kasakate palve