BH RuZZland

Russian PROSAIC!

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Internetilingid
Web Links

Korp!...

Korporatsioonid on eesti akadeemiliste ringkondade vennaskonnad, millised kannavad endaga meie ühiskonna parimaid ideid ja mõtteid. Neid organisatsioone ühendab konservatiivsus, isamaa-armastus, kõrged aated ja ühtsus.

Hoolimata oma näilisest suletusest, on tegemist ühendustega, mis hoiavad kiivalt üleval eestluse lippu, vabadusaateid ja meie kultuuri kõrgtraditsioone.

Näita # 
# WeebiLink Klikkimisi
1 Eesti Üliõpilaste Selts
Eesti Üliõpilaste Selts on 1870. aastal asutatud üliõpilasorganisatsioon. EÜS tegutses 1870-1940 Tartus. 1940. aastal, pärast Eesti okupeerimist Nõukogude Liidu poolt, suleti kõik üliõpilasorganisatsioonid. EÜS jätkas tegevust põranda all. Alates 1945. aastast tegutses EÜS avalikult paguluses (Rootsis, Saksamaal, Austraalias, Inglismaal, Kanadas, USAs ja Argentiinas). 1988. aastal taastati Eesti Üliõpilaste Selts Tartus.

Eesti Üliõpilaste Seltsi nimetus inglise keeles on Estonian Students Society, saksa keeles Verein Studierender Esten ja ladina keeles Societas Studiosorum Estonorum.
1427
2 EÜS PÕHJALA
Eesti Üliõpilaste Selts Põhjala on Eesti vanim üliõpilassegaselts, mis loeb enda asutamisaastaks aastat 1884. Pika eluea jooksul on Selts jõudnud anda märkimisväärse panuse Eesti riigi, rahvuse ja kultuuri hüvanguks, samuti on Põhjala olnud ka pidevas muutumises.
1479
3 korp! Vironia
Korp! Vironia kui eestimeelne seltskondlik organisatsioon seab oma tegevuse sihiks viroonlaste igakülgse harimise ja kasvatamise vaba Eesti vaimus.
1795
4 korp! Fraternitas Estica
Korporatsioon Fraternitas Estica on eesti rahvusest akadeemilistest isikutest koosnev meesorganisatsioon.

Oleme Eesti korporatsioonidest vanim Eestis asutatud korporatsioon, üks kümnest Eesti Korporatsioonide Liidu korporatsioonist. Meie lipuvärvid on sinine-roheline-valge, tähistamaks vennastust, vaimuvabadust ja haridust – meie peamisi põhimõtteid. Meie lipukiri „Teos õiglane ja vahvas, ustav sulle, Eesti rahvas,“ kannab meie püüet teenida Eesti rahvast ja maad.
1104
5 Üliõpilasselts Liivika
Üliõpilasselts Liivika on meesüliõpilasi ühendav seltskondlik - kasvatuslik organisatsioon, mis loodi aastal 1909. Seltsiga paralleelselt tegutseb vilistlaskogu, kuhu kuuluvad kõrgkooli lõpetanud Seltsi liikmed.

Üliõpilasselts Liivika lipukiri on: "Ex solo ad solem soli patriae" - Maamullast päikese poole ainsa isamaa hüvanguks!

ÜS Liivika on alati harrastanud intellektuaalset ja vaba mõttevahetust. Seltsis peetakse tähtsaks liikmete omaalgatust ja ettevõtlikust. Tegevuse põhimõtteks on: Kohusetunne kasvagu, et sundus võiks kaduda!
1162
6 korp! Sakala
Korporatsioon Sakala on 14. novembril 1909. a. asutatud akadeemiline meesorganisatsioon, rajatud vastavalt tolleaegsetele Tartus levinud traditsioonidele. Korp! Sakala sihiks on tugevdada akadeemilist ühtekuuluvustunnet ja toetada oma liikmeid moraalselt ja aineliselt. Oma tegevusega soovib Sakala aidata kaasa Eesti omariikluse kindlustamisele, kultuuri säilitamisele ja arendamisele ning demokraatiaideede realiseerumisele.
714
7 Eesti Naisüliõpilaste Selts
Eesti Naisüliõpilaste Selts on vanim
akadeemiline naisüliõpilasorganisatsioon Eestis, asutatud 1911 ning taasasutatud 1988.

ENÜSi eesmärgiks on arendada oma liikmeid vaimselt ja seltskondlikult, tugevdada akadeemilist kuuluvust ja järjepidevust.

Meie põhimõteteks on demokraatia, rahvuslikkus, individuaalsus.
1322
8 korp! Ugala
Meie, C!U! liikmed, tunnistame, et meie eesti rahva pojad oleme ja nendeks ka jääda tahame, et meie oma isade maad ja rahvast ja oma emakeelt armastame, neid edendada püüame ja oma pühaks kohuseks loeme juba üliõpilase põlves, kuid iseäranis veel pärastises elus, eesti rahvuslise kultuuri eest võidelda ja tema loomiseks kaasa töötada.

Korp! Ugala lipukiri: Isamaa, Sõprus, Ausus
1073
9 korp! Rotalia
Korporatsioon Rotalia (siin ja edaspidi: Rotalia) ühendab eesti rahvusest meestudengeid vaatamata nende vanusele, majanduslikule ja sotsiaalsele olukorrale ning nende poliitilistele vaadetele.

Rotalia kasvatab oma liikmeid vaimselt kui ka seltskondlikult kindla ja lähedase ühenduse ning tugeva distsipliini abil. Rotalia eesmärgiks on luua eluaegsed sõprussidemed erinevate ülikoolide ja teaduskondade üliõpilaste ja vilistlaste vahel ning aidata kaasa nende eneseharimispüüdlustes, mis võimaldaks neil oma elusihte saavutada nii enda, oma rahva kui ka kodumaa hüvanguks.
1282
10 korp! Fraternitas Liviensis
Korporatsioon Fraternitas Liviensis on organisatsioon, mille liikmeteks võivad olla eesti soost päevases õppevormis õppivad meesüliõpilased. Õppeasutus, kus õpitakse peab seejuures võimaldama taotleda vähemalt magistrikraadi. Korporatsioon on apoliitiline organisatsioon.
722
11 EÜS Veljesto
VABADUS, VENDLUS, VAIMSUS

Eesti üliõpilaste selts Veljesto, mis asub Tartu ülikooli juures, on ajanõuete tungil kokkuastunud üliõpilaste vaba ühinemise saadus.

Selts seab omale otstarbeks:
1) seltsi liikmete vaimliste väärtuste ja võimete rikastamise ja kehalise arenemise
2) selleks vastastikku toetamise aineliselt ja moraalselt...
935
12 korp! Leola
1920. aasta sügisel, pärast Eesti iseseisvuse saavutamist ja Vabadussõda otsustas luua oma organisatsiooni grupp üliõpilasi, kellel olid ühised vaated ja huvid rahvusliku vaimu ja kultuuri süvendamise, harituse taseme tõstmise, inseneriteaduste omandamise ja arendamise ning distsipliini ja vastastikuse abistamise küsimustes. Üheksa asutajaliiget otsustasid organisatsiooni vormiks valida korporatsiooni, mis saigi teoks Tallinnas 16. oktoobril 1920. aastal.

Korporatsiooni nimi valiti muistse Eesti vabadusvõitleja Lembitu linnuse nime järgi. Leola diviisiks sai "Age quod agis" - tee mis teed, mille sügavam mõte on, et mida iganes sa teed, tee seda hästi. Korporatsiooni värvideks valiti violett, kollane ja valge, mis vastavalt sümboliseerivad truudust, tublidust ning ausust. Lipulaulu sõnad, mis on koondatud värvide tähendust selgitavasse kolme salmi, pani kirja tolleaegne noorkirjanik Juhan Jaik ning viisi lipulaulule lõi prof. Artur Kapp.
888
13 korp! Filiae Patriae
Korporatsioon Filiae Patriae on Tartu Ülikooli juures registreeritud akadeemiline üliõpilasorganisatsioon, mis asutati 27. oktoobril 1920. aastal esimese Eesti naiskorporatsioonina. Asutamishetke vaimsest õhkkonnast tingituna sai korp! Filiae Patriae eesmärgiks ühendada aktiivseid ja iseseisvaid haritud eesti naisi ning väärtustada naiselikkust, kõrget hingekultuuri ja eestlust. Ajavahemikus 1920-1940 tegutses C!FP Eestis aktiivselt.

Tegevuse põhisuunad olid:
Oma liikmete arendamine. Sel eesmärgil korraldati igal nädalal referaadiõhtuid, tantsu- ja cantustunde, tegutsesid võrkpallinaiskond ja laulukoor. Koos tähistati korporatsiooni ja vabariigi aastapäeva...
852
14 korp! Revelia
'üks kõige - kõik ühe eest!'

Korporatsioon (korp!) Revelia on vabatahtlikult liitunud akadeemiliste meeste pere, kes tahab kasvatada oma liikmeist ausaid, kohusetundlikke ja rahvuslikult mõtlevaid eesti akadeemilisi noori.
Korporatsioon Revelia aluspõhimõtted.
Korp! Revelia on loodud asutajate poolt intiimorganisatsiooni põhimõttel, kus valitseb kindel kord ja vanuseprintsiip, millest kõrvalekaldumatult kinni peetakse, ning mida kõik austavad.

Nende põhimõtete taotlemisel nõuab korp! Revelia oma liigetelt ühtekuuluvust, kohusetunnet, seltskondlikku kasvatust, väärikat käitumist ja tõsist suhtumist õppetöösse. Iga korp! Revelia liige peab arendama vastastikust lugupidamist, austust ja abivalmidust oma kaasliigete vastu ja kõikumatult kaitsma nii korp! Revelia kui ka iga tema üksiku liikme au ja nime. Sellepärast on lubamatud igasugused korporatsioonielu välised avaldused, mis halvustavad korporatsiooni või tema üksikut liiget....
1437
15 korp! Tehnola
1918. aastal avati Tallinnas Eesti Tehnika Seltsi tehnilised erikursused. 1920-nda aasta lõpuks oli nendest kursustest välja kujunenud 270 üliõpilasega riiklik õppeasutus – Tallinna tehnikum. Koos kõrgema õppeasutuse arenemisega ilmnes Tallinna tekkivas üliõpilasperes vajadus organiseerumiseks, üliõpilaskonna esindamiseks ja uuele õppeasutusele tunnuse leidmiseks. Ka sõdade ja revolutsioonide tagajärjel noorsoo hulgas levinud lõtv ellusuhtumine kiirustas asutama organisatsioone, kus kindla distsipliini all saaks kasvatada väärikaid Eesti haritlasi. Tollane Tallinna üliõpilaskond koosnes suures osas Vabadussõjas osalenud meestest, kes pärast sõda oma pooleli jäänud õpinguid jätkates tahtsid rahvuslikus ülesehitustöös jõudumööda kaasa lüüa. Niisuguste üliõpilaste eestvedamisel hakkas 1920.a. sügissemestril 12-liikmeline sõpruskond endale organiseerumisvormi otsima....
1672
16 ÜS Raimla
Üliõpilaste Seltsi Raimla asutasid 22. septembril 1922 enamasti EÜS Ühendusest lahkunud 16 meesüliõpilast. 1935. aastal liitus seltsiga in corpore Üliõpilaste Ühing Valgma, mis tegutses Tallinna Tehnikumi juures ning järgmisest aastast registreeriti Raimla ka Tallinnas. Seltsile osteti oma maja Tartus Veski tn 42 vaid aasta enne üliõpilasorganisatsioonide sundlikvideerimist 1940. aastal. Enne jõuti kasutusele võtta ka seltsi sõrmus ning lipp (kujundanud Paul Luhtein).
996
17 korp! Indla
1924. aastal asutatud korporatsioon Indla on vanuselt teine naiskorporatsioon Eestis.

Meie eesmärk on pakkuda liikmetele ülikooli ajal ning vilistlaspõlveski võimalust ühiskondliku ja seltskondliku tegevuse kaudu mitmekesistada oma igapäevaelu, omandada uusi teadmisi ja oskusi. Oma tegevuses juhindume demokraatiast, eestlusest, sõprusest ja mõõdukusest.

Sõnasse kindlust, teosse ausust, kodule armastust!
945
18 korp! Lembela
Korp! Lembela on sõbralik pere, mis ühendab naistudengeid ja tegutseb Tallinnas.
Oleme koondunud lipukirja "Constantia ad finem ducit" alla.
1366
19 korp! Amicitia
Korporatsioon Amicitia lõi 1924. aastal sõpruskond, mille moodustasid äsja gümnaasiumi lõpetanud ja Tartu Ülikooli õppima asunud noored naistudengid. Eesmärgiks seati sõprustunde hoidmine ja arendamine ning haritud ja väärikate naiste kujundamine.
1051
20 korp! Fraternitas Tartuensis
Korporatsioon Fraternitas Tartuensis on 27. märtsil 1929. aastal vastavalt tol ajal kehtinud korporatiivsetele tavadele ja meelsusele asutatud akadeemiline meesorganisatsioon. Meie organisatsiooni eesmärgiks on vastavalt korpora-tiivsetele traditsioonidele kasvatada üliõpilases isamaalisust ja moraalseid väärtusi Eesti haritlaskonna hüvanguks. Sellest tulenevalt on lipukirja "Pidevas töös, tõe valguses, elurõõmsalt tulevikku!" põhimõtteks kodumaa-armastus, rahvuslus ja haritlus. Korp! Fraternitas Tartuensis on parteipoliitilistes küsimustes apoliitiline.
1189
KOV valimine vaid kodanikele

Rahvusliku mõttelaadi toetuseks

BHR on tänulik toetuse eest!

Summa: 

Head BHR austajad!

Meie leht sattus pahade inimeste rünnaku alla, mis sundis tegema korrektiive lehe toimimises.
Seetõttu on alates detsembrist 2014. a. BH RuZZland kolinud uuele aadresile:
http://BHRuZZland.balanss.ee


Vanal (käesoleval) aadressile jääb arhiiv, mille kaudu pääseb ligi varasematele materjalidele (artiklid, kirjutised aastatest 2007 - 2014). Uuel ülalnimetatud aadressil asub aga leht uues kuues ja loodetavasti mitte halvem, kui oli vana.

Oleme jälle koos ning alati teadlikud idanaabri kurjusest.

BHR meeskond

AutoTranslation

English Chinese (Traditional) Finnish French German Russian Swedish Latvian Lithuanian Ukrainian Estonian
EI piirilepingule

BHR Cinema

Viimati lisandunud videofail


Kasakate palve